Pengumuman Nilai Semester 095 TA. 2011/2012

Nilai sudah dapat di lihat di SiAkad UNJ dan hasil ujian dapat diambil di Saudari Febi Jurusan melalui PJ Kelas masing-masing.

Dosen Pengampu: Shinta Doriza, M.Pd., M.S.E.

Advertisements